Retorica Deel I

druppel_2012_loesje
Retorica in de praktijk, een pakkende tekst waar niet veel tegen in te brengen is. Je moet de voorgestelde keuze wel maken.

Ik ben deze blog begonnen met het onderwerp Retorica en daar is een reden voor.
De reden is dat elk betoog, elke lezing of presentatie gebaseerd is op de kunst van retorica.
Om de wereld om ons heen te begrijpen en, zeker als het om meningen en overtuigingen gaat, hebben we met kennis van de retorica een krachtig hulpmiddel, haast onontbeerlijk zou ik zeggen.

Laat ik beginnen met de moeilijke, wellicht haast onmogelijke, opgave om retorica te definiëren. Zoals elk modern mens ga ik naar Wiki alwaar ik de volgende omschrijving vind:

Retorica (van het Griekse woord ῥήτωρ, rhêtôr, spreker, leraar; oude Nederlandse spelling rhetorica met -rh) is de uit de klassieken voortgekomen oudste westerse teksttheorie. De term staat voor welsprekendheid, maar in uitgebreide zin slaat het op effectief spreken en schrijven en de kunst van het overtuigen. Men gebruikt het begrip dus zowel voor de theorie – de leer van overtuigend spreken en schrijven of retorica – als voor de praktijk ervan. Men spreekt ook wel van ars rhetorica tegenover eloquentia.”
Oorspronkelijk was deze kunst bittere noodzaak in de politiek en de rechtspraak. Vooral in het oude Griekenland was het voor politici belangrijk dat zij de retorica beheersten. De retorica stond dan ook centraal in het onderwijs aan zonen van welvarende families. De sofisten waren hierin gespecialiseerd.

Wat onmiddellijk opvalt is dat retorica verbonden is met “overtuigen” en “rechtspraak”.
Dit is niet verwonderlijk daar een groot deel van de rechtspraak bestaat uit verklaringen, redeneringen en gevolgtrekkingen.

Ik beoog in mijn betoog u  te “overtuigen” van het belang van retorica en dat ik hoop dat ik u een nieuw en blijvend inzicht kan geven. Ik ga nu reeds volgens de regels van de retorica te werk, ik bereid een opbouw voor waarin ik, na een korte uitleg van het begrip retorica, mijn doelstellingen kenbaar maak. Wat is het nut hiervan? Als u meegaat en het een en ander over deze leer te weten bent gekomen zal het u duidelijk worden, u heeft een ongelofelijk sterke verdediging tegen elke aantijging, u kunt mensen overtuigen en kwaadwillende manipulators meteen ontmaskeren, en dat is van ongekende waarde.
Het verband met misdaad? Dat is nu wel evident, retorica is overal en altijd aanwezig voor hen die er van weten en de kennis daarvan is uw schild dat u altijd bij u draagt ( sterke metafoor).

Het is vast geen toeval dat Professor Sutorius, Strafrechter, een kenner van de retorica is en dat hij, in zijn bijzonder boeiende lezingen aan de Universiteit van Nederland, een korte introductie van deze leer geeft. Ik wens u veel kijkgenot in de volgende 5 lezingen van een kwartier over “de leer van het overtuigend spreken” van Professor Sutorius.

Het zou te ver voeren om de gehele 5 filmpjes te doorlopen maar ik denk dat een beknopte samenvatting een nuttige toevoeging is.

Deel 1:
-Frame’s , buitengewoon krachtige oneliners zoals “Pro Life” of “Pro Choice” in de abortusstrijd in de VS .
Dit kan in een zaak ongelofelijk sterk zijn en het heeft een ongekende overtuigingskracht.
Te denken valt aan de “Kopvoddentaks” van Wilders of de “Jaloeziebelasting” van de VVD populist Wiegel.
-Ontmaskering van technieken die niet deugen. Zeer belangrijk als iemand u “iets in de schoenen schuift”.
-De metafoor, zeer krachtig en vaak gebruikt! Ik durf te stellen dat een persoon die vaak metaforen gebruikt waarschijnlijk een charlatan of demagoog is. Hierover in deel 2 meer omdat het van ongekende waarde is (Sutorius geeft het voorbeeld van een ziekte als metafoor voor misdaad).

Na dit eerste, korte deel, heeft u kennis die u blijvend heeft veranderd, u zult nu een frame herkennen en weten dat het u kan manipuleren en onbewuste associaties oproept. Het spelen met archetypes is ook zo’n methode (dit liet ik zien in het filmpje van Professor Cees Hamelink, “Waarom u niet moet geloven wat er in de krant staat”.

 

Het tweede deel laat ik even achterwege, dit gaat over de eigenschappen van goede sprekers, de Ethos, de Pathos en de Logos. Het behoort bij overtuigingskracht maar is niet meteen noodzakelijk als het om het geschreven woord gaat. Belangrijk maar het filmpje is voldoende om het te begrijpen.

Deel 3 gaat over de Pathos, oftewel ken je publiek. Heel belangrijk uiteraard omdat je moet weten aan wie je wat moet vertellen en wat je niet moet vertellen. Als je weet wat er leeft en wat er als waarheid is aanvaard kan je veel bereiken, soms teveel. Geen enkele toehoorder kan onbewogen blijven als je een sterke pathos hebt.

Deel 4 gaat over een pareltje, het enthymeem. Het enthymeem is een zeer sterk instrument dat, als je het juist gebruikt,  het publiek een gevoel van samenhorigheid geeft. Geloof en traditie zitten er vol mee. Een duidelijk voorbeeld,  althans dat blijkt wel uit mijn eerdere betogen, is het geloof in autoriteit, democratie en macht. Deze geloven staan helemaal niet meer ter discussie terwijl ze dat wel zouden moeten staan. Vraag het een willekeurige persoon en je krijgt geen zinvol antwoord, behalve het voorspelbare antwoord dat het “anders chaos zou zijn”. De basis van onderbouwing bij de meeste mensen voor de legitimiteit van rechtspraak en staatsinrichting is zo dun doordat het een enthymeem is geworden, het mag en kan niet kritisch besproken worden omdat de waarheid onbetwistbaar is geworden. Kan je in alle vrijheid de democratie of rechtspraak ter discussie stellen? Nee, dat is een vastgestelde waarheid, we voeren zelfs oorlogen om onze democratie en onze manier van rechtspraak door de loop van een kanon te brengen. De vele verwoestte landen in het Midden oosten en sponsoring van bloedige staatsgrepen (Oekraïne) zijn een bewijs van het gevaar van het misbruiken van een enthymeem “The spread of Western values and democracy through the barrel of a gun”. Een zeer belangrijk en door onze doctrine demagogen vaak gebruikt instrument!

cvfqc0qw4aazftx
Demagogische retoriek in de praktijk. Een voorbeeld van hoe gevaarlijk het misbruiken van de retorica kan zijn. De retorische techniek “je bent met of of je bent tegen ons”. Als je anders denkt of andere keuzes maakt dan ben je de vijand van democratie en dus van het EU dictaat.

Deel 5 gaat over enkele voorbeelden van sprekers die precies met het gevoel van het moment mee wisten te gaan. De juiste toon op het juiste moment, Hitler, Kennedy en Clinton zijn voorbeelden van personen die dat heel goed konden.

In deel II ga ik dieper op de materie en presenteer ik een lezing over Cicero, in het Engels, waaruit zal blijken dat wij nog geheel onder de invloed van deze geniale wetenschapper en filosoof uit de eerste eeuw voor Christus leven.

Ons verlies van vrijheid door slimme demagogen die ons bang hebben gemaakt. Nu is het volk blij geketend te zijn in naam van "De Vrijheid". 2.000 jaar geleden of vandaag?
Ons verlies van vrijheid door slimme demagogen die ons bang hebben gemaakt. Nu is het volk blij geketend te zijn in naam van “De Vrijheid”. 2.000 jaar geleden of vandaag?

Ook ga ik een lezing over de metafoor laten zien waaruit blijkt wat de deze kan en hoe we hem gebruiken in de pop muziek; de popmuziek dankt haar kracht grotendeels aan metaforen.
Iedereen die een goed spreker (verdediger van beschuldigden of een idee wil propageren (van het latijn voortbrengen)) moet hier iets van weten.
In deel 3 ga ik, aan de hand van concrete artikelen, laten zien hoe ver propaganda en demagogie (misbruik van retorica) in onze MSM (Main Stream Media oftewel de multinationals, de staat en aanhangers van de regime-dogma’s) zijn doorgedrongen in elk aspect van het nieuws.

De kracht van propaganda: Westerse tijdschriften met anti Rusland haat propaganda "Goebbels Stijl"
De kracht van propaganda: Westerse tijdschriften met anti Rusland haat propaganda “Goebbels Stijl”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s