Als De Wereld Op Zijn Kop Staat

Veel mensen hadden verwacht dat er in 2020 een groot drama zou komen, al was het alleen maar omdat het circus (in de VS ook wel aangeduid als elections) in de VS weer los gaat.
Maar niemand had verwacht dat dat de wereld blijvend beschadigd en fundamenteel veranderd zou worden door een wereldwijde hysterie- en angstcampagne, ook wel aangeduid als “De Covid-19 Pandemie”.

Er zijn zeer veel theorieën, sommige met veel bewijs, dat er opzet in het spel is. Voor een deel is dat zeker waar. Met name westerse overheden laten geen crisis onbenut om hun politieke doelen als de oplossing te presenteren. Het aantal voorbeelden is eindeloos, en we kennen er allemaal een aantal. De MH17 crisis werd gebruikt om de anti Rusland campagne door te drukken, de crisis rondom de, niet bestaande”, WMD in Irak, werd gebruikt om een pro NATO regime in het zadel te helpen (gedeeltelijk mislukt) of de vernietiging van Libië, omdat Ghadaffi zijn eigen, onafhankelijke, koers vaarde in zijn land. Ook milieu-hysterie leidt altijd tot beperkende maatregelen en belastingverhogingen.
Er is dus zeker een belang bij een constante hysterie- en angst toestand onder het volk. Te denken valt ook aan de vele inbreuken in onze privacy, onder de noemer “meer veiligheid, in ruil voor wat minder privacy”/ “Terreurdreiging en veiligheidsmaatregelen”.

Guck & Horch: Das war Russiagate - Just Saying.

Maar er is nog een factor met zeer veel kracht; het simpelweg de makkelijkste weg kiezen.

De moeilijkste weg is verantwoording nemen, de onzekerheden communiceren met het volk en het volk vragen wat ze willen, Dat is in het huidige politieke klimaat ondenkbaar, dat geef ik toe. Dus, stelt u zich eens voor dat u sterke despotisme trekjes vertoont en moet kiezen tussen een gebalanceerde presentatie van de feiten of met absolute zekerheid vertrouwen op nep test en despotisme. Waar zou u voor kiezen? Wat is de zekerste keuze op kort termijn?
U denkt misschien “als ik het volk om raad vraag, en ik alle verschillende opvattingen van deskundigen presenteer, dan kan ik nooit iets verweten worden”. Niets is minder waar dan die redenering. Zekerheid is ‘zo hard mogelijk, met gestrekt been, wetten doorvoeren, beperkingen opleggen en alle schade onder de noemer “collateral damage” brengen.

Waarom is despotisme dan zo opportuun?

Elk systeem streeft naar het in stand houden van de gevestigde orde: verandering is altijd een bedreiging. Door de komst van het internet heeft de verspreiding van informatie een grote sprong gemaakt. Met deze sprong zijn de gecontroleerde staatsmedia en MSM onder druk komen te staan. Waar, tot voor kort, onze regimes onbeperkt hun eigen draai aan alles konden geven, is er nu de zekerheid van een niet aflatende controle door oplettende burgers. Zomaar een oorlog tegen, doorgaans olie en andere grondstoffen rijke landen of strategische landen, zoals Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, Yemen, Joegoslavië, Syrië, Iran, Venezuela of andere, kleine landen, is moeilijk geworden. Westerse landen hebben nu een groot probleem om hun dictaat eenzijdig te projecteren.
Met deze verandering is onze vrijheid, dat eens een kenmerk was, is niet meer, daar is door censuur en corruptie in de media, en verregaande controle, een eind aan gekomen.

Colin Powell in de VN met “Antrax”
stan van houcke: 24-2-13

Waarom is het dan, behalve het misbruik maken van de crisis (Hegeliaans Dialectiek) zo interessant om mee te doen in de Covid hysterie?

Lang geleden verkocht ik beleggingen, en tijdens mijn opleiding vertelde mijn salesmanager dat de grootste struikelblok de boekhouder of accountant was. Als de klant zei “even aan mijn boekhouder vragen” was de kans op succes klein. Waarom was dit? Simpel, als de belegging succesvol was, zou de klant zichzelf op de borst kloppen, en als het fout ging, was de boekhouder de schuldige. De boekhouder had dus altijd baat bij een negatief advies. In de politiek is het niet anders: als onze regimeleiders meegaan met de hysterie, winnen ze altijd. Als de griep helemaal weg is kunnen ze het wijten aan hun daadkrachtig optreden, als het mislukt kunnen ze roepen “we moeten nog harder optreden”.

De “Complotdenker”

Daar waar crisis zijn, ontstaan theorieën, dat is al zo oud als de tijd. Een van de problemen is dat de Corona hysterie grotendeels zelf een complot is, simpelweg omdat het eenzijdig belicht wordt door de overheden. Alleen een select groepje, vaak direct belanghebbend, of afhankelijk van staatsgeld, groepje wetenschappers heeft inspraak, en afvallige wetenschappers  worden als melaatsen door de regimes geschuwd. Zo escaleert een crisis in een totale hysterie; wetenschappers en staatsdiensten krijgen het meeste krediet door het scenario steeds meer te kleuren.
Mensen zijn geneigd om wantrouwend te zijn, door de demagogie van overheden. Waar eens sterftegevallen en IC opnames van belang waren, zijn nu alleen nog nep tests (PCR) en vermoedens genoeg “bewijsmateriaal”. Dit roept vragen op, die niet beantwoord worden door de overheden.
Een schadelijk element is de alu-hoedjes denker, die verbanden legt, die wel erg ver gaan ,en geen basis hebben.
Zo is er de Q groep, die zo ongeveer achter elke gebeurtenis een pedofielen complot ziet en voor elk probleem hun Messias, Trump, als de oplossing benoemt. Dit soort sektes helpen niet in  een kritische discussie over wat gaande is.

Logo van de Q beweging, de keuze van de kleuren en vormgeving spreken boekdelen
Q Anon January 25 - Did the FBI Plot to Harm the President ...

Onbewezen verbanden, zoals de uitrol van 5G, hoe gevaarlijk en onwenselijk 5G ook is, helpen evenmin om het gedrag van de diverse regimes ter sprake te brengen.
Tracking & Tracing software doet de geloofwaardigheid van overheden ook geen goed; de vele schandalen (denk aan het Hennis en Plasterk schandaal) rondom westerse overheden en informatiemisbruik, zijn inmiddels genoegzaam bekend bij de burger. Als gevolg hiervan zijn, de wat meer geschoolde burgers, argwanend voor spionagesoftware en indringende surveillancemethoden.

Brandbrief van de meest prominente wetenschappers aan de EU over de grote gevaren van 5G, en verband met Covid is niet aangetoond

Klik om toegang te krijgen tot 2017-08_eu_5g_appeal_10_august_2017.pdf

 

De kleren van de Keizer

Een bekend gezegde is “Je kan op de rug van een tijger gaan zitten, maar kan je er nog af?”. Dit geldt nu voor de meeste regimes. Ze hebben een radicaal standpunt ingenomen en kunnen onmogelijk hun totale ongelijk toegeven, zonder hun politieke doodvonnis te accepteren. Daarnaast is er het gegeven dat iedere politicus weet dat hij de gehele internationale politieke gemeenschap over zich heen zal krijgen. Geen enkele politicus kan zeggen dat de Keizer geen kleren aan heeft. Landen in Europa staan onder toezicht van de EU en NATO, daar zal ongehoorzaamheid zeker niet kunnen.

De nieuwe Kleren van de Keizer | Papieren Theater

De gevolgen

Behalve dat de wereldeconomie door de Covid hysterie nagenoeg onherstelbaar beschadigt wordt (voorlopig zal de hysterie in stand worden gehouden), is er een zeer negatief psychologisch effect. Mensen lijden vreselijk aan de tirannieke maatregelen van onze regimes en de maatschappelijke ontwrichting is groot. Tot op heden is dit niet meegenomen in het draconische hysterie beleid.
Naarmate de schade steeds groter wordt zullen er meer en meer zondebokken gezocht worden. Gewoonlijk wordt alles wat verkeerd gaat aan Rusland toegewezen, en daar is nu China bijgekomen. We moeten er op rekenen dat dit extremer zal worden, en dat dit, zeker als de de economische en maatschappelijke schade nog groter wordt, zal resulteren in een openlijk conflict. Met name Trump stuurt hier op aan met zijn “Blame China” McCarthy stijl propaganda.

Is er hoop?

De meeste regimes doen voorkomen dat een verplichte vaccinatie de oplossing is, maar deskundigen geloven hier weinig van.
Omdat kortzichtige overheden niet in andere oplossingen denken, zal deze teleurstelling tot nog meer repressie leiden, en derhalve tot nog meer armoede en ellende.
Alleen een wonder kan ons uit deze zeer negatieve spiraal van massa hysterie, angst zaaien, repressie en desinformatie trekken. Voorlopig is er geen zicht op een oplossing en zijn er tal van aanwijzingen dat een groot conflict het resultaat van deze hysterie zal zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s