Autoriteit en Criminaliteit II

In deel 1 hebben we oppervlakkig gekeken naar de staat, het mandaat dat wij aan de staat geven om dingen te doen die we zelf zouden afkeuren en veroordelen, zelfs crimineel zouden noemen als we het zelf zouden doen, en we hebben een aanzet gegeven tot de vraag of "democratie" en de bijbehorende macht van … Lees verder Autoriteit en Criminaliteit II

Autoriteit en Criminaliteit deel I

Autoriteit en Criminaliteit deel I     Misdaad: In het kort kan een definitie als volgt worden opgesteld (Wiki): “Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld. Wat als criminaliteit wordt beschouwd, kan dus verschillen van maatschappij tot maatschappij, al naar gelang van de heersende … Lees verder Autoriteit en Criminaliteit deel I